X

Válaszd ki az országod

Hungary (Magyar)Hungary (Magyar) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Válaszd ki a pénznemet

Ft Hungarian forint $ US Dollar Euro
X

Válaszd ki az országod

Hungary (Magyar)Hungary (Magyar) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Válaszd ki a pénznemet

Ft Hungarian forint $ US Dollar Euro

Adatvédelmi és Adatkezelési irányelvek

KezdőlapAdatvédelmi és Adatkezelési irányelvek

1. Fogalommeghatározások

Madarász László E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő) a https://www.silverhost.hu, https://panel.cloudsilver.xyz/, https://admin.gamesilver.hu/ címeken elérhető weboldalai (a továbbiakban: Honlap), illetve az azokon futtatott szolgáltatásainak működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, a Honlapon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk, Direkt Marketing (továbbiakban: DM) levelet azonban kizárólag csak hozzájárulással. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését az info@silverhost.hu címen, valamint Honlap felületünkön az online ügyfélszolgálatnak írva illetve https://www.silverhost.hu/contact címen, írásban kérheti.

2. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Madarász László E.V.

Az adatkezelő levelezési címe: 2040 Budaörs, Hajnal utca 4.

Az adatkezelő e-mail címe: info@silverhost.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 201 6113

Az adatkezelő nyilvántartási száma: 15934478

Az adatkezelő adószáma: 65489426-1-51

Az adatkezelő VIES – Uniós adószáma: HU65489426

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek nem előírás az adatkezelési nyilvántartási szám igénylése, illetve azzal történő rendelkezése valamint adatkezeléseit nem kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Az Adatkezelő ezen kötelezettségei 2018. május 25. napjával megszűntek.

3. Adatkezelésben érintett, résztvevő felek

3.1 Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Bariczné Vén Eszter

Az adatfeldolgozó székhelye: 6400 Kiskunhalas, Damjanich u. 11.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-20-516-2277

Az adatfeldolgozó e-mail címe: veneszter.konyveles@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

a továbbiakban: Könyvelő

3.2 Ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

3.2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: Facebook Ireland Limited

Az adatfeldolgozó székhelye: Írország Dublin2, Grand Canal Harbour, Grand Canal Square 4.

Az adatfeldolgozó nemzetközi adószáma: IE9692928F

Az adatfeldolgozó weboldala: https://about.fb.com/

Az Adatfeldolgozó saját Adatkezelési irányelvei szerint jár el mely Adatkezelési irányelv itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

a továbbiakban: facebook.com

3.3 Az Adatkezelő által a Honalap útján biztosított szolgáltatások technikai hátterét biztosító tevekénységekkel kapcsolatos adatkezelés

3.3.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: Hetzner Online GmbH

Az adatfeldolgozó székhelye: Németország 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25

Az adatfeldolgozó adószáma: DE812871812

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +49 (0)9831 505-0

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@hetzner.com

Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.hetzner.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján valamint saját Adatkezelési és Adatvédelmi irányelvei szerint jár el mely Adatkezelési és Adatvédelmi irányelv itt tekinthető meg: https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

a továbbiakban: Hetzner

3.4 Az Adatkezelő által a Honalap útján biztosított szolgáltatások technikai hátterét biztosító tevekénységekkel kapcsolatos adatkezelés

3.4.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: Contabo GmbH

Az adatfeldolgozó székhelye: Németország 81549 Munich, Aschauer Straße 32a

Az adatfeldolgozó adószáma: DE267602842

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +49 89 3564717 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@contabo.com

Az adatfeldolgozó weboldala: https://contabo.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján valamint saját Adatkezelési és Adatvédelmi irányelvei szerint jár el mely Adatkezelési és Adatvédelmi irányelv itt tekinthető meg: https://contabo.com/en/legal/privacy/

a továbbiakban: Contabo

3.5.1 PayPal és bankkártyása fizetés

Az adatfeldolgozó megnevezése: PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata)

Az adatfeldolgozó székhelye: 2449 Luxemburg Luxemburg, Boulevard Royal 22-24

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +352 26 63 91 00

Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.paypal.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján valamint saját Adatvédelmi nyilatkozata szerint jár el mely Adatvédelmi nyilatkozata itt tekinthető meg: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full.

a továbbiakban: PayPal

3.6.2 Stripe bankkártyása fizetés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Stripe Inc.

Az adatfeldolgozó székhelye: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 888 963 8955

Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.stripe.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján valamint saját Adatvédelmi nyilatkozata szerint jár el mely Adatvédelmi nyilatkozata itt tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy

a továbbiakban: Stripe

3.7.3 CoinPayments fizetés

Az adatfeldolgozó megnevezése: CoinPayments Inc.

Az adatfeldolgozó székhelye: 808 Nelson St, Vancouver, British Columbia V6Z 2H2, CA

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 778 990 9110

Az adatfeldolgozó weboldala: https://www.coinpayments.net/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján valamint saját Adatvédelmi nyilatkozata szerint jár el mely Adatvédelmi nyilatkozata itt tekinthető meg: https://www.coinpayments.net/help-privacy

a továbbiakban: CoinPayments

4. Az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások

- webtárhely hoszting,

- Játékszerver hoszting,

- VPS hoszting,

- Weboldal készítés

továbbiakban együttesen: Szolgáltatás.

5. Az adatvédelmi szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Adatkezelő fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja, az Érintettnek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”).

6. A kezelt személyes adatok köre, ideje, célja

Az Érintett Szolgáltatást megrendelni regisztráció, illetve bejelentkezés során tud Adatkezelő weboldalán. Az adatközlés önkéntes, az Érintett nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában egyes esetekben (például magánszemélyként történő rendelés esetén) nem tudja megrendelni az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatásokat.

Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: Szolgáltatás nyújtása, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a szerződések létrejöttének bizonyítása, valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítása). A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

6.1 Technikai adatok

A Honlap használata során az Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti az Érintett IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Érintett nem, csak az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan az Érintett eljutott a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. Érintett személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

6.2 Regisztráció, Szolgáltatás vásárlásának alkalmával megadott adatok és kezelésük

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: belépési azonosító, jelszó, teljes név, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), ország, megye, telefonszám, saját e-mail cím.

Az adatok megadását követően Adatkezelő e-mailben értesíti az Érintettet a regisztráció sikerességéről.

Érintett a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is megadhat, amennyiben az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott Szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető küldése (pl. fizetési emlékeztető, egyéb, a Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen technikai információk kérése és küldése).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás (számviteli törvény).

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.3 Szolgáltatások

Az Adatkezelő a Honlap és azon keresztül nyújtott Szolgáltatások igénybevételére, illetve e Szolgáltatások megrendelésére biztosít lehetőséget. Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénybevétele során keletkezett technikai adatokat, valamint a megrendelés során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Az Érintett a rendelés feladása során nem kötelező jelleggel további adatokat (megjegyzéseket) is megadhat, amennyiben Az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatás, termékértékesítés teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Az adatkezelés célja: vásárlás, megrendelés és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott Szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető küldése (pl. fizetési emlékeztető, egyéb, a Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen technikai információk kérése).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás (számviteli törvény).

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

E-mail címekre küldött, nem Szolgáltatáshoz köthető, érdeklődő e-mail kapcsán tárolt adatok és kezelésük.

Kezelt adatok: e-mail cím, név, telefonszám, amennyiben a levélíró ezt is közölte.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

6.4 Hírlevél adatbázis

A Honlapon a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél.

Kezelt adatok: e-mail cím, név

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, melyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A hírlevél adatbázis kezelésére és a hírlevelek kiküldéséhez az Adatkezelő saját rendszerét használja, amely a regisztrációt is lehetővé tévő ügyfélrendszer szerves és elválaszthatatlan része.

A tematikus hírlevél szolgáltatásról az Érintett a hírlevélben található linken keresztül bármikor leiratkozhat, illetve e marketing célú megkeresések fogadását az Érintett felhasználói fiókjának átállításával vagy az Adatkezelő által közzétett e-mail címen keresztül is megtilthatja.

6.5 Egyéb adatkezelés

Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, illetve saját szerverein. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő és munkatársai jogosultak megismerni. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa Érintett által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Adatkezelő Honlapját és Szolgáltatását kiszolgáló szerverek a Hetzner-nál találhatóak, melyeket az Adatkezelő a Hetzner-tól bérel. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

8.1 Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33. cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

9. Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.

9.1 Érintettek jogai

- Hozzáférési jog

- Helyesbítéshez való jog

- Törléshez való jog

- Adatkezelés korlátozásához való jog

- Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Madarász László E.V. 2040 Budaörs, Hajnal utca 4.

E-mail: info@silverhost.hu

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Érintett a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatott a személyes adatok pontossága, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve Érintett tiltakozása esetén az adatkezelés ellen, valamint ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra.

Érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Érintett a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is.

Érintett tájékoztatását Adatkezelő csak az Infotv.-ben, illetve a Rendeletben meghatározott esetekben és okból tagadhatja meg. Ilyen esetben Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv., illetve a Rendelet mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Amennyiben Érintett a Szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Cookie-szabályzat

Weboldalainkon cookie-kat használunk. Személy szerint nem tudunk és nem is akarunk az ezekben tárolt információk alapján beazonosítani, mindössze arra használjuk, hogy tudjuk, járt-e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely Szolgáltatásaink érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben lehet, hogy a Honlap nem minden szolgáltatását tudja majd használni.

10.1. Mik azok a cookie-k (sütik)?Az adott honlap a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy engedélyezze a cookie-k használatát. A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk el, valamint nem használjuk azonosításra.

10.2 Mire használjuk a cookie-kat?

honlapunk a cookie-k segítségével tartja nyilván

a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat

a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja

válaszolt-e már valamely aktuális elégedettség-felmérő kérdőívünkre

beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon

milyen termékeket tett a bevásárlókosarába

a látogatottság és az Érintett felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi a Honlap és azon keresztül nyújtott Szolgáltatások fejlesztését

Ezeket az adatokat kizárólag belső és statisztikai célokból rögzítjük.

Honlapunk a következő cookie-t használhatja:

Átmeneti, a működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: információkat gyűjtenek az Érintett weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

10.3 Harmadik féltől kapott cookie-k:

– Google Analytics

_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

– Facebook.com

datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Facebook remarketing kód segítségével az Érintett számára Adatkezelő különböző promóciókat jelenít meg. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

– Twitter.com

__utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Twitter közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

– accounts.google.com

GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Google közösségi oldalán. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs ellenőrzésünk. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

– Google Adwords

NID és SID cookie-k: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap és azon keresztül nyújtott Szolgáltatások használó Érintettnek lehetősége van letiltani ezeket a cookie-kat. Az Érintett személyének beazonosítása nem lehetséges.

10.4 A Honlap remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és Facebook, internetes webhelyeiken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a szolgáltatók cookie-kat használnak. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

10.5 Látogatottság elemzés: az Érintett adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket Honlapunk korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal nem kapcsoljuk össze, amely nem arra irányul, hogy a megrendelő az Adatkezelővel kapcsolatban maradhasson.

10.6 Ha többet szeretne megtudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten, például a http://www.allaboutcookies.org oldal magyar nyelven pedig https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2010/10/cookie-es-adatvedelem-felhasznalok-nyomokovetese-az-interneten/

A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában vagy az alábbi linken olvashat:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95582?hl=hu&ref_topic=3421433

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-9

Opera: https://www.opera.com/terms

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

A sütit az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást.

12. Ügyfélszolgálat adatkezelési tájékoztató és a Honlapon leadott együttes megkeresések

A Honlapon leadott megkeresések / e-mail kapcsolat / telefonhívások / ügyfélszolgálati megkeresés

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

Az Adatkezelő Honlapján elérhető Kapcsolat menüpontban található kapcsolat-felvételi felület kitöltésével, a facebook.com által biztosított chat felületen keresztül, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton átadott személyes adatokat (pl. név, cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat) természetesen bizalmasan kezeljük. Megadott adatait minden esetben kizárólag megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. ajánlatkérés, hibabejelentés, tájékoztatás, általános információadás, panaszbejelentés stb) kezeljük. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

13. Ügyfélszolgálat adatkezelési tájékoztatója

A következőkben részletesen tájékoztatjuk Önt az általános adatvédelmi rendelet 13. cikk szerint, az ügyfélszolgálatunkra beérkező megkeresése során folytatott adatkezelésünkről.

A Rendelet 7. cikk 4) bekezdése szerinti adatkezelő Madarász László E.V. Az Adatkezelő telefonszáma: +36 30 201 6113, e-mail címe: info@silverhost.hu ügyfélszolgálat elérhető az Adatkezelő Honlapján elérhető Kapcsolat menüpontban található kapcsolat-felvételi felület kitöltésével, a facebook.com által biztosított chat felületen keresztül, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton.

Az Adatkezelő Honlapján elérhető Kapcsolat menüpontban található kapcsolat-felvételi felület kitöltésével, a facebook.com által biztosított chat felületen keresztül, illetve a telefonon, e-mailben vagy postai úton megadott személyes adatait természetesen minden esetben bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag a megkeresése megválaszolása céljából használjuk. Az adatkezelés célja a megkeresések megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, vagyis jelen esetben a megkeresések megválaszolása, hibabejelentések kezelése, Szolgáltatás biztosítása.

A Madarász László E.V. telefonszámára érkező hívásokat az Adatkezelő NEM rögzíti azon keresztül ügyintézés NEM bonyolítható, csakis az Adatkezelő által biztosított Szolgáltatásokkal kapcsolatos általános tájékoztatás érhető el.

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatályos 2021. május 21. napjától kezdődően.


Top